Zásady ochrany osobních údajů / Privacy policy

CZ

Informace shromažďované aplikací slouží výlučně k monitorování výskytu živočichů a rostlin. Aplikace uchovává data zadaná uživatelem o daném výskytu a také datum, čas, informace o poloze, nadmořské výšce a uživatelem vybrané fotografie. Součástí je také identifikace uživatele pomocí uměle generovaného jednoznačného identifikátoru: e-mailová adresa uživatele se na serveru neuchovává.

Údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou prodány, směněny ani přenášeny na jakoukoli jinou společnost a budou výhradně sloužit k vědeckým účelům a ochraně přírody ČR.

Informace jsou přenášeny na server šifrovaným spojením zabezpečeným pomocí SSL.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Používáním této aplikace vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi. Prosím, kontaktujte tvůrce aplikace s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů e-mailem na adrese: biorecords@osu.cz


platné od 19.10.2017

EN

Informations collected by this application are used for monitoring the appearance of animals and vegetables only. The applications stores data inserted by the user as well as date and time, location coordinates, altitude, and photographs selected by the user. The application stores also the user’s identity in the form of artificially generated ID: user's e-mail address is not stored on the server.

All personal information, public or private, will not be sold, exchanged, traded, or anyhow transferred to any other company and will serve only for scientific purposes and the protection of nature in the Czech Republic.

All information is transferred in an encrypted form using SSL technology.

This privacy policy may be revided, which will be indicated by the change of the “date of the last update” presented below. By using this application you agree to the terms of this privacy policy and of their possible future versions. In case of any questions or remarks, please contact the authors at: biorecords@osu.cz


since 19.10.2017