Státní vlajky

About us

We are a team of biology, mathematic and computer science specialists, working at the University of Ostrava. Our goal is to create freely available applications that enable users to learn information about individual groups of organisms and engage them in data collection and thus a real-world research. We also want to make our interest in nature more attractive.

Creation

Currently

Dragonfly Hunter CZ

Dragonfly Hunter CZ is an application designed to identify and monitor odonates. It´s main purpose is not only to popularize this order of insects and nature in the general public, but also to engage users in data collection within activities called citizen science.

Comming soon

The team Biorecords prepares to publish similar applications for a broader spectrum of organisms in the future. We will continue to work on the existing application and improve it both on the technical and the user side.

Contact

If you have any questions, comments or suggestions, do not hesitate to contact us.

E-mail: biorecords@osu.cz

ChangeLog


  Verze 1.0
 • Mobilní aplikace pro Android OS
  • katalog vážek
  • odesílání pozorování na server OSU
  • rozpoznávání vážek
  • doplnění fotografie
  • lokální prohlížení odeslaných záznamů
 • Server
  • zpracování záznamu odeslaného z telefonu
  • verifikace záznamů biologem

  Verze 2.0
 • Mobilní aplikace pro Android OS
  • přidána nová barva barva
  • zpřesněný rozpoznávací algoritmus
  • nově možnost zvolit nevím (původně ano/ne)
 • Server
  • webová aplikace s uživatelskou částí pro odeslání záznamu z počítače
  • správa uživatelů
  • přihlašování účtem Google
  • většina obsahu webu lze přeložit do AJ

  Chystáme
 • mobilní aplikace pro iOS
 • kompletní překlad webu
 • optimalzace webu pro mobilní zařízení
 • odměňovací systém za odeslané záznamy