Jsme tým skládající se z odborníků v oblasti biologie, matematiky a informatiky, působící na Ostravské univerzitě. Naším cílem je vytváření volně dostupných aplikací, které uživatelům umožní seznámení se s informacemi o jednotlivých skupinách organismů, jejich jednodušší identifikaci a následné zapojení se do sběru dat a tím i do reálného výzkumu. Mimo takovéto aplikace se snažíme vytvářet i další nástroje, které mohou v praxi ulehčit dostupnost k environmentálním datům či zapojení se do probíhajících výzkumů v rámci celé České republiky. Klademe si také za cíl zatraktivnit zájem o přírodu jako takovou.

Michal Burda

Michal Burda pracuje v Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, kde se zabývá tvorbou statistických modelů, fuzzy logikou a programováním matematických úloh. V projektu Biorecords má na starosti klasifikační modely, které se snaží z dostupných informací automatizovaně identifikovat správný druh.

Aleš Dolný

Věnuje se výzkumu ekologie vážek jako významné modelové skupiny hmyzu. Sleduje stanovištní preference a hodnocení druhové diverzity s ohledem na stav a změny prostředí, včetně analýz výskytu vážek v sekundárních vodách, zejména v hornické krajině. Zkoumá také interakce vážek s dalšími organismy, např. parazitoidy.

Oto Kaláb

Zabývá se zpracováním prostorových dat a jejich využitím zejména v oblasti ekologie. Dále se věnuje ekologii a ochraně rovnokřídlého hmyzu.

Marek Malina

Zabývá se vývojem veškerých mobilních aplikací, ale také i webových aplikacích. V oblasti jeho vědeckého zájmu se dále zaměřuje na autonomní mapování prostoru a navigaci.

Stanislav Ožana

Zabývá se ekologií a genetikou různých skupin živočichů, zejména však zástupců hmyzu. Dále se snaží budovat projekty občanské vědy, využívat veřejnost ve výzkumu a hledat paralely pro možná propojení v oblastech biologie, informatiky a matematiky.

Martin Prášek

Programátor backendových částí informačních systémů v jazycích PHP a C#. V rámci projektu biorecords spravuji web (vyjma GUI) a API pro komunikaci s mobilními aplikacemi.

Petr Raunigr

Zabývá se reprezentací znalostí a automatizací hledání podobností ve zdrojových kódech jako i virtuální realitou a 3D tiskem. Pro Biorecords má na starosti GUI webu.

Martin Štěpnička

Zabývá se výzkumem matematických vlastností fuzzy modelů, modelováním expertní znalosti a jejím užití pro automatizaci procesů dosud řízených lidmi. Ve spolupráci s biology se podílí na hledání matematických metod pro identifikaci druhů na základě jejich charakteristických rysů.

Card image
Přirodovědecká fakulta OU
Card image
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
Card image
Katedra informatiky a počítačů PřF OU
Card image
Katedra biologie a ekologie PřF OU