Zásady ochrany osobních údajů


Informace shromažďované aplikací slouží výlučně k monitorování výskytu živočichů a rostlin. Aplikace uchovává data zadaná uživatelem o daném výskytu a také datum, čas, informace o poloze, nadmořské výšce a uživatelem vybrané fotografie. Součástí je také identifikace uživatele pomocí uměle generovaného jednoznačného identifikátoru: e-mailová adresa uživatele se na serveru neuchovává.

Údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou prodány, směněny ani přenášeny na jakoukoli jinou společnost a budou výhradně sloužit k vědeckým účelům a ochraně přírody ČR.

Informace jsou přenášeny na server šifrovaným spojením zabezpečeným pomocí SSL.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Používáním této aplikace vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi. Prosím, kontaktujte tvůrce aplikace s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů e-mailem na adrese: biorecords@osu.cz


platné od 19.10.2017